Prejsť na navigáciu

Ušetrite 10 000 € pri stavbe domu

Použitím väzníkového krovu.

Väzníky na stavbu krovov navrhujeme a vyrábame v skupine Kontrakting už takmer 20 rokov. Skúsenosti z realizácie viac ako 6 000 konštrukcií nás doviedli k dokonalosti návrhu, ktorý dáva istotu zhotoviteľovi aj investorovi.

Väzník s doskami s prelisovanými hrotmi možno teoreticky navrhnúť na rozpon až 30 metrov. Pri prízemných domoch (ale aj pri viacposchodových objektoch), možno väzníky uložiť len na obvodové steny. Samotný väzník je na uvažované zaťaženie dostatočne mechanicky odolný a je potrebné len zabezpečiť priestorovú stabilitu sústavy väzníkov a doplnkových častí konštrukcie. Stavebník tak:

- nemusí stavať vnútorný nosný systém – múry, stĺpy, preklady – ušetrí tak nielen na týchto konštrukciách ale aj na výkopoch a základoch, ktoré by v prípade železobetónovej dosky alebo iného stropného systému musel zhotoviť
- získava voľnú dispozíciu ohraničenú len obvodovými múrmi. Nie je obmedzený žiadnou konštrukciou a voľnosť dispozície ocení aj v budúcnosti, pri prestavbách domu podľa aktuálnych potrieb rodiny
- spodný pás väzníkov vytvára zároveň nosnú konštrukciu stropu a celého navrhovaného súvrstvia. Odpadá tak nutnosť stavby železobetónového alebo iného stropu
- môže prispôsobiť tvar jednotlivých väzníkov požiadavkám nadväzujúcich konštrukcií, čo výrazne prispieva k znižovaniu prácnosti na stavbe a zvyšuje tým pridanú hodnotu konštrukcie
- ocení rýchlosť montáže a následného zakrytia stavby ako aj vysoká presnosť pri návrhu, výrobe a montáži konštrukcie
- získa bezpečnú statiku - všetky prvky konštrukcie sú dimenzované na sily, ktoré v nich pôsobia. Konštrukcia je bezpečná nielen z hľadiska stability a únosnosti, ale aj z hľadiska deformácií, ktoré sú pri správnom návrhu v normových hodnotách a nespôsobujú poruchy nadväzujúcich konštrukcií
- ušetrí čas a nervy, pretože montáž podľa podrobne vypracovaného kladačského plánu výrazne eliminuje chyby vznikajúce pri „projektovaní priamo s realizáciou“, neberúc do úvahy súvislosti v konštrukciách stavby ako celku.
 
KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o.
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
 
041/76 31 321
0907 725 522
kontrakting@kontrakting.sk
Značka kvality DrevostavbyCertified Passive House Designerstaviame_z_dreva_logo