Prejsť na navigáciu

Väzníky

Výroba väzníkov

výroba väzníkov vo výrobnom závode v Liptovskom Mikuláši výroba väzníkov vo výrobnom závode v Liptovskom Mikuláši

Väzníky vyrábame od roku 1995 a sme v tomto segmente nesporne lídrom trhu. Do roku 2018 sme vyrobili cca 8 000 rôznych konštrukcií domov, nadstavieb, krovov, striech, stropov, hál a občianskych stavieb. V našich spoločnostiach pracujú kvalifikované tímy projektantov a výrobných pracovníkov, pripravené k okamžitej spolupráci s investormi, projektantmi, stavebnými a montážnymi firmami.
Cena väzníkov

S výkonným softvérom hľadáme najekonomickejšie riešenie pre vašu konštrukciu. Väzníky sú zhotovované na zákazku, majú rôzne tvary a sú dimenzované na rôzne zaťaženia. Zaťaženie zohľadňuje príslušnú snehovú a vetrovú oblasť, konštrukciu strešného plášťa, podhľadu, ale tiež funkciu väzníkovej konštrukcie.

Pre zodpovedanie otázok ohľadom ponukovej ceny kontaktujte náš zákaznícky servis

.
výroba väzníkov vo výrobnom závode v Liptovskom Mikuláši ES certifikát vnútropodnikovej kontroly

Certifikáty na výrobu väzníkov


Od roku 2006 sa na naše výrobky a na ich výrobu uplatňuje norma STN EN 14250. Notifikovaná osoba LIGNOTESTING, a.s., potvrdila túto skutočnosť vydaním certifikátu č. 1478 – CPD – 0021. Notifikovaná osoba ním potvrdila, že naša výroba prefabrikovaných väzníkov z rastlého dreva je v súlade s ustanoveniami normy EN 14250: 2010.

Vyhlásením o parametroch potvrdzujeme zhodu vlastností stavebného výrobku s ustanoveniami uvedenými v tejto norme. 

Systém kvality navrhovania a výroby drevených konštrukcií spĺňa požiadavky normy ISO 9001:2008.


 

Tvar väzníkov


V systéme je možné navrhnúť akékoľvek tvary väzníka až na rozpon cca 30 metrovPoužitie väzníkovVäzníky sa najviac využívajú na konštrukcie striech:Z väzníkov možno vytvoriť:

• celodrevené stavby rodinných domov a účelových objektov
• nadstavby jestvujúcich objektov
• stropy v budovách a nadstavbách
• vstavané stropy v halách


Výhody väzníkových konštrukcií• Spoľahlivá statika
• Bezchybné remeslo
• Voľné dispozičné riešenia
• Redukovaná spotreba dreva
• Rýchla a bezpečná montáž
• Variabilita tvaru konštrukcie
• Optimalizované náklady
• možnosť preklenúť až 30m rozpony, čo umožňuje projektantom veľkú variabilitu vnútornej dispozície
• úspory a využívanie menších profilov dreva v porovnaní s alternatívnymi drevenými konštrukciami
• úspory tam, kde je spodný pás väzníka využitý ako stropná konštrukcia
• úspory na súvisiacich nosných konštrukciách (ľahká konštrukcia)
• jednoduchosť samotného systému a spriemyselnenie výroby
• skrátenie doby výstavby


Bezpečnosť väzníkových konštrukcií


Statický výpočet a dimenzovanie väzníkov realizujeme pomocou softvéru firmy Mitek, ktorý akceptuje platné európske normy. Z väzníkov vytvárame priestorovú konštrukciu tak, aby bola preukázateľne zabezpečená jej mechanická odolnosť a priestorová stabilita. Výpočty a návrhy sú kontrolované autorizovaným statikom.

Proces návrhu drevených konštrukcií a striech spĺňa požiadavky normy ISO 9001:2008

 


Príklady použitia väzníkov.


Články o našich väzníkoch na internete. 
KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o.
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
 
041/76 31 321
0907 725 522
kontrakting@kontrakting.sk
Značka kvality DrevostavbyCertified Passive House Designerstaviame_z_dreva_logo