Prejsť na navigáciu

Montované domy

Montované drevostavby majú na Slovensku historickú tradíciu.

  Drevené stavby kostolov staré niekoľko storočí sa zachovali vo veľmi dobrom stave a svedčia o majstrovstve ich staviteľov.

drevodom-so-slamenou-izolaciou-2 drevostavba rodinn=eho domu
drevodom so slamenou izoláciou
pas=ivna drevostavba blowerdoor test drevostavby rodinného domu drevoslamený dom v pasívnom štandarde
drevostavba rodinného domu v pasívnom štandarde v Melčiciach

o stavbe napísali

 


archtecture.sk

rheinzink

 

Drevo ako konštrukčný materiál v stavebníctve bolo v polovici minulého storočia nariadením vlády ČSR prakticky zakázané a na dlhé desaťročia sa prestalo používať. Skúsenosti dnes čerpáme z vyspelých krajín, ktoré drevo na stavbu budov používajú kontinuálne. Treba povedať, že to dnes už nie je masív, ale rôzne výrobky využívajúce drevo ako základnú surovinu na konštrukčný materiál, ale aj na tepelné izolácie či obklady interiérov a exteriérov. Drevo je trvale obnoviteľný zdroj. Rastúce stromy pohlcujú oxid uhličitý a produkujú kyslík. Možno povedať, že typický strom absorbuje jednu tonu CO2 na každý meter kubický hmoty, zatiaľ čo vyprodukuje ekvivalent 0,7 tony kyslíka. Aj preto sa vo vyspelých krajinách teší veľkej obľube a je pri novobudovaných domoch zastúpené od 20% do 90%. U nás tento podiel v súčasnosti predstavuje pri nových rodinných domoch cca 5%. Väčšiemu rozšíreniu možností používania bráni zastaralá legislatíva v oblasti požiarnej ochrany. Zmeny sa však očakávajú v najbližšej dobe a tak ako v Česku, Rakúsku, Nemecku či v severských krajinách, očakávame aj u nás akceleráciu trhu. 

 

moderná drevostavba penziónu v Žiline
drevostavba penziónu - kombinácia CLT panelov a stĺpikovej konštrukcie
drevostavba penziónu - kombinácia CLT panelov a stĺpikovej konštrukcie
drevostavba penziónu - hrubá stavba pred dokončením drevostavba penziónu - interiér 3. podlažia drevostavba penziónu - fasáda pred dokončením
drevostavba penziónu v Žiline v pasívnom štandarde

 

 

Rýchlosť výstavby drevostavieb - obvodové steny, stropy a strecha môžu byť postavené v priebehu niekoľkých dní – a suchý proces, to sú dve dôležité výhody pri rozhodovaní sa pre výstavbu z dreva. Pridanou hodnotou drevostavieb je príjemné a zdravé bývanie.

(Synergický efekt drevenej skladanej konštrukcie možno len ťažko nahradiť účinkom sendvičovej murovanej, dnes skôr lepenej konštrukcie, či už ide o uhlíkovú stopu, pomer ceny a výkonu, zaistenie požiadavky vzduchotesnosti, rýchlosti výstavby, flexibility, ale aj dodatočných zmien. A to všetko pri dodržaní princípov udržateľnej výstavby. Ing. arch. Josef Smola) drevostavba -rodinného-domu-v-oravskej-jasenici
drevodom v Dolnom Dubovom interiér drevodomu
drevodom v Dolnom Dubovom pred dokončením
   rodinný drevodom v Dolnom Dubovom
drevodom v Oravskej Jasenici drevodom v Oravskej Jasenici
drevodom v Oravskej Jasenici
   drevostavba rodinného domu v Oravskej Jasenici

Na nami dodávané drevostavby vypracujeme projektovú dokumentáciu alebo jej časti. Drevostavby zásadne doporučujeme stavať v nízkoenergetickom, prípadne pasívnom štandarde. 

Certifikované drevené rámové prefabrikované stavebné zostavy

sk-certifikatNaše výrobky sú certifikované. Vlastníme SK Certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku SK04 – ZSV – 1892.  Certifikát vydala autorizovaná osoba č. SK04 – Technický a skúšobný ústav stavebný vzťahuje sa na 17 druhov vonkajších stien, 3 druhy  vnútorných stien, 6 druhov stropov a  3 typov striech určených na výstavbu budov do dvoch nadzemných podlaží. Certifikáciou plníme požiadavky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a vydaním SK vyhlásenia o parametroch preukazujeme nemennosť  parametrov podstatných vlastností našich výrobkov. 

Certifikáty vydané podľa zákona č. 133/2013 Z.z. predkladá investor pri kolaudácii stavby.

 

Certifikovaný návrh drevodomov v pasívnom štandarde

Sme certifikovaný dizajner energeticky pasívnych domov – Ing. Juraj Pečeňanský, certifikát vystavený Passivhaus Institut Dr. Wolfgang Feist, Darmstadt Deutschland. www.passiv.de . Pri návrhu domu sa opierame o najnovšie poznatky v modernom stavebníctve. Každý montovaný dom je pri svojom návrhu posudzovaný z hľadiska stavebnej tepelnej techniky, stavebnej akustiky a ochrany proti radonu. Prísne dbáme, aby v návrhu boli dodržané všetky zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Montované domy na mieru – ideálne riešenie životnej investície klienta

Navrhujeme, vyrábame a montujeme domy na mieru. Nevytvárame stovky „katalógových“ riešení, aj keď je to z hľadiska firemnej ekonomiky veľmi lákavé. Snažíme sa našim zákazníkom navrhovať domy „bez kompromisov“. Stavba rodinného domu je pre väčšinu stavebníkov životnou investíciou a zaslúži si osobitý prístup.

Pozemok na stavbu domu, samotná lokalita, širšie vzťahy, orientácia na svetové strany, rodina stavebníka, jej potreby a spôsob života sú v kombinácii jedinečné. Individuálny prístup architekta umožní vygenerovať projekt, ktorý je svojím riešením optimálny a rešpektuje všetky požiadavky. Čo je podstatné, tak optimálnou veľkosťou ušetrí často stavebníkovi nemalé finančné prostriedky. Každý meter štvorcový úžitkovej plochy naviac stojí v konečnom dôsledku orientačne 1.000,-€. Pri kompromisných katalógových riešeniach môže stavebník takto zbytočne minúť niekoľko tisíc eur. Je to takmer vždy podstatne viac, ako stojí individuálne projektové riešenie od skúseného architekta. 

 drevostavba z CLT-panelov  drevostavba rodinného domu v Udiči  drevostavba-rodinneho-domu-upohlavav
   drevostavba z CLT-panelov

 drevostavba rodinného domu v Smrečanoch  drevostavba rodinného domu v Smrečanoch  drevostavba rodinného domu v Smrečanoch
   drevostavba rodinného domu v Smrečanoch

Z dôvodu optimalizácie používame všetky dostupné konštrukčné technológie tak, aby sme vyhoveli potrebám stavebníka a predstavám architekta. Veľmi často sa používa stĺpiková konštrukcia v mnohých konštrukčných skladbách. V poslednej dobe sa do popredia záujmu dostávajú konštrukcie z CLT (cross laminated timber) panelov. Ich spotreba v Európe z roka na rok výrazne rastie. Špecifické sú aj skeletové konštrukcie z lepeného lamelového dreva. Tieto konštrukčné prvky sú spravidla priznávané v interiéri a vytvárajú jedinečnú konštrukčnú kompozíciu a ducha domu.

Úžitkové vlastnosti konštrukcií majú priamy vplyv na cenu

drevostavba-upohlav-5Aby sme mohli plne vyhovieť potrebám klientov, z hľadiska spotreby energie a s tým úzko previazanej ceny ale aj hodnoty domu, rozdelili sme z tohto hľadiska nami dodávané domy do troch základných kategórií:


- nízkonákladové drevostavby - cieľovou skupinou sú investori, ktorí uprednostňujú nižšie investičné náklady, potrebujú rýchlo bývať a nemajú dostatočné zdroje na to, aby si postavili dom z pohľadu spotreby energií „kvalitnejší“. Aj tieto domy spĺňajú kritériá platných noriem a konštrukcie sú navrhnuté tak, aby nedochádzalo k poruchám (nebezpečná kondenzácia, nízke vnútorné povrchové teploty v kritických miestach a pod.).
- nízkoenergetické drevostavby- so spotrebou do cca 50kWhod na m2 za rok. Sú to domy, ktoré z pohľadu platných noriem sú navrhnuté s vyššími tepelnými odpormi obalových konštrukcií, ktoré znižujú celkové tepelné straty objektu.
- ultra nízkoenergetické drevostavby - domy blízkej budúcnosti so spotrebou do cca 15 kWh na m2 za rok. To sú konštrukcie vhodné na stavbu pasívnych, aktívnych drevodomov, drevodomov s takmer nulovou spotrebou energie. Tieto drevodomy sa budú stavať od roku 2020 na celom území EÚ, rešpektujúc nariadenie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetickej náročnosti budov, ktorú spresňuje dokument 2002/91/EU. Cieľom je, aby od roku 2020 boli všetky budovy postavené na území únie s takmer nulovou spotrebou energie.

 drevostavba rodinneho domu
 drevodom rodinneho domu Eva
 drevodomy Adam a Eva
   drevodomy v Hôrke nad Váhom

Pri všetkých týchto konštrukčno-energetických riešeniach je možné použiť rôznu materiálovú a výrobkovú skladbu, ktorá ovplyvňuje cenu domu. Opäť vychádzame v ústrety požiadavkám zákazníka a vyberáme materiály nízkonákladové alebo z kategórie veľmi kvalitných, ale tiež napríklad materiály ekologické alebo prírodné. Samostatnou kapitolou sú výplne otvorov – okná a dvere. Nie sme ich výrobcom, ale máme o ponuke na trhu slušný prehľad a snažíme sa zákazníka v tejto problematike zorientovať. Čo by som chcel podotknúť, nemáme žiadnych „spriaznených“ výrobcov a na trhu sa orientujeme vyslovene pragmaticky, napĺňajúc predstavy našich klientov.

 

 

Rýchlosť výstavby drevostavieb - obvodové steny, stropy a strecha môžu byť postavené v priebehu niekoľkých dní – a suchý proces, to sú dve dôležité výhody pri rozhodovaní sa pre výstavbu z dreva. Pridanou hodnotou drevostavieb je príjemné a zdravé bývanie.

(Synergický efekt drevenej skladanej konštrukcie možno len ťažko nahradiť účinkom sendvičovej murovanej, dnes skôr lepenej konštrukcie, či už ide o uhlíkovú stopu, pomer ceny a výkonu, zaistenie požiadavky vzduchotesnosti, rýchlosti výstavby, flexibility, ale aj dodatočných zmien. A to všetko pri dodržaní princípov udržateľnej výstavby. Ing. arch. Josef Smola)
drevodom v Dolnom Dubovom interiér drevodomu
drevodom v Dolnom Dubovom pred dokončením
   rodinný drevodom v Turni
Poznanie potrieb zákazníka a jeho finančných možností nám umožňuje navrhovať domy v širokom spektre ich kvalitatívnych a nákladových alternatív. Staviame lacné domy, ale aj domy s veľmi kvalitnými konštrukčnými prvkami s takmer nulovou spotrebou energie. Špičkou v týchto kategóriách sú domy nezávislé od napojenia na siete (elektrina, plyn).

Rozsah dodávky je voľbou zákazníka 

drevostavba-rodinneho-domu%20v%20partizanskej-lupci-002Sme partnerom našich zákazníkov a nijako ich nechceme obmedzovať. Podľa ich potrieb navrhneme a vyrobíme celý dom, alebo len jeho konštrukčné časti. Napríklad krov, steny, steny s tepelnou izoláciou, stropy. Ak má zákazník záujem montovať tieto konštrukčné časti sám alebo ním určeným subjektom, dodáme montážnu dokumentáciu. Samozrejme, že v našej ponuke máme aj komplexné dodávky domov na kľúč. Veľmi často má zákazník záujem o hrubú stavbu (nosná konštrukcia domu) spolu so stavbou strechy vrátane krytiny, a ostatné konštrukcie si už finalizuje vo svojej réžii.

Kvalita - servis - profesionalita

Naša spoločnosť je nositeľom značky kvality, ktorú v nepovinnej certifikácii udeľuje komisia ustanovená Zväzom spracovateľov dreva SR s nezávislou odbornou garanciou Technickej univerzity vo Zvolene. Značkou kvality preukazujeme predovšetkým našim zákazníkom, že v procese projektovania, prípravy a realizácie montovaných stavieb dodržiavame všetky štandardné postupy a programovo realizujeme diela v komplexnej kvalite.

V projektovom procese posudzujeme kritické miesta stavby z pohľadu ich tepelno technických parametrov. Zabránime tak tepelným mostom a poruchám stavieb počas ich používania.

Samozrejmosťou sú Blower door testy preukazujúce požadovanú vzduchotesnosť obalových konštrukcií stavieb. V našej spoločnosti pracujú projektanti, držitelia certifikátu „certifikovaný projektant pasívnych domov“, vydaného Inštitútom passivhaus v Darmstadte (D).

Kvalita výroby je deklarovaná certifikátom Systému riadenia kvality ISO 9001:2009. Týmto sa zaväzujeme, že platnosť certifikátu pravidelne každý rok obnovujeme formou auditu pre certifikáciu jeho zhody s normou. Výsledkom sú štandardizované pracovné procesy a postupy, ktorých dodržiavaním vytvárame predpoklady kvalitného finálneho výrobku.
 zazriva-kb_1388  zazriva-kb_1391  zazriva-kb_1405
   rekreačný, energeticky úsporný, objekt v Zázrivej

Kvalita jednotlivých výrobkov je garantovaná tiež certifikátmi vnútropodnikovej kontroly podľa noriem prislúchajúcich jednotlivým výrobkom. Používame tiež certifikované výrobky iných výrobcov a veľmi prísne kontrolujeme kvalitu vstupných materiálov. Máme ES certifikát vnútropodnikovej kontroly na prefabrikované väzníky podľa EN 14250:2010 a rámové zostavy máme v súčasnej dobe v certifikácii.

Naše výrobky získavajú popredné ocenenia v súťažiach ako Strecha roka alebo Drevostavba roka. Často sú nezávislými odborníkmi uvádzané v populárnej, ale aj odbornej literatúre. Drevodomy sú postavené z prírodných a ekologicky nezávadných materiálov. Povrchová úprava vonkajších stien drevodomu môže byť vytvorená omietkami, alebo rôznymi obkladmi tak, aby vonkajší výraz objektu spĺňal predstavy zákazníka a aby obvodový plášť vyhovoval všetkým projektovaným kritériám. Životnosť drevodomov určite presiahne dĺžku ľudského života. Musí byť však navrhnutá správne, rešpektujúc konštrukčnú ochranu dreva nielen pred vonkajšími zrážkami, ale aj pred skondenzovanou vlhkosťou. Príkladom sú drevodomy alebo ich časti postavené pred mnohými storočiami na úrovni vtedajších poznatkov.

 drevené panely použité pri nadstavbe administratívnej budovy  drevené panely použité pri nadstavbe administratívnej budovy  panely z dreva použité pri nadstavbe administratívnej budovy
   nadstavba panelového domu v Žiline

Nemáme katalógy, pretože staviame stavby, ktoré sa riešením prispôsobujú predstavám našich zákazníkov. Individuálne dispozičné, konštrukčné a materiálové návrhy vytvárajú spektrum našich referencií. Máme radi drevo, ktoré je naším konštrukčným materiálom. V návrhoch dôsledne využívame jeho vlastnosti a ponúkame zákazníkom modernú konštrukciu zodpovedajúcu požiadavkám súčasnosti. Nízka energetická náročnosť objektov, pohoda v interiéri, výnimočné výrazové charakteristiky dreva a materiálov umocňujú pocit návratu k životu v prírode a s prírodou.

To je náš príspevok budúcim generáciám, od ktorých sme si životné prostredie na nevyhnutný čas len požičali.

Nadstavby

Technológia stenových panelov sa úspešne používa pri realizácii nadstavieb. Veľkou výhodou je nízke zaťaženie pôvodnej stavby, rýchla montáž s využitím suchých stavebných postupov. Technológia tiež umožňuje dosiahnuť vysoké energetické štandardy.

teplicka-nadstavba-5107 nadstavba-z-dreva-materska-skola-v-teplicke-1 p1040709
   nadstavba materskej školy

 

 

 

 

 

 
KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o.
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
 
041/76 31 321
0907 725 522
kontrakting@kontrakting.sk
Značka kvality DrevostavbyCertified Passive House Designerstaviame_z_dreva_logo